Yijing (周 易) --- the 復 卦 (Return hexagram), #24

Yijing (周 易) --- the 復 卦 (Return hexagram), #24

Postby yijing » Sat Aug 20, 2011 12:56 pm

This is the 24th hexagram, the 復 卦 (Return hexagram). The English translation of this hexagram is at http://www.chinese-word-roots.org/Ijing3.htm#24


Image   復。 復亨。出入無疾,朋來。無咎。反復其道,七日來復。利有攸往。


彖曰﹕“復亨”,剛反動而以順行,是以“出入無疾,朋來無咎”。“反復其道,七日 來復”,天行也。“利有 攸往”,剛長也。復,其見天地之心乎?


象曰﹕雷在地中,復;先王以至日閉關,商旅不行,後不省方。 初九 不遠復,無祗悔。元吉。
 象曰﹕“不遠”之“復”,以修身也。

六二 休復。吉。
象曰﹕“休復”之“吉”,以下仁也。

 六三 頻復。厲,無咎。
象曰﹕“頻復”之“厲”,義“無咎”也。

 六四 中行獨復。
象曰﹕“中行獨復”,以從道也。

 六五 敦復。無悔。
象曰﹕“敦復,無悔”,中以自考也。

 上六 迷復。凶。有災眚﹕用行師,終有大敗; 以其國君凶, 至于十年不克征。
象曰﹕“迷復”之“凶”,反君道也。


Go to 目 錄 (Table of Content) of Yijing (易 經) post370.html#p370
yijing
 
Posts: 85
Joined: Mon May 30, 2011 12:13 pm

Return to Chinese Culture

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron